Keskustojen elinvoimalaskenta

Kaupunkikeskustojen kehittämistä oikealla tiedolla

         

Kaupunkikeskustojen elinvoimajulkistus 28.5.2021:

EKK elinvoimajulkistus 2021 liite

Liitetaulukko EKK elinvoima 2021

ALL-in keskustan elinvoimalaskenta on kaupallinen perusselvitys ja työkalu keskustan kehittäjille. Se on käytössä jo neljässäkymmenessä Suomen kaupungeista.

Elinvoimalaskenta on tarkka ja kustannustehokas tapa havainnoinda keskustan liike-elinvoimaa. Elinvoimalaskenta päivitetään ja elinvoimaluvut julkistetaan vuosittain.

Elinvoimalaskennan avulla rajataan keskusta-alue. Liiketilaluvut lasketaan ja analysoidaan keskusta-alueelta. Keskusta rajautuu ns. kuumien kortteleiden perusteella. Kuuma korttelisivu on sellainen, jossa lauantaisin palvelevien kauppojen ja ravintoloiden osuus on vähintään 50 % liiketiloista.

ALL-in mobiilisovellus on työkalu liiketilojen kartoittamisen helpolla ja havainnollisella tavalla. ALLin avulla lasketaan keskustan liiketilat:

  • kaupat
  • ravintolat ja kahvilat
  • isot myymälät ja TiVa
  • arkiyritykset
  • tyhjät liiketilat
  • remontissa / kausiluonteiset tilat
  • ALL-in+ toimialaluokitus (Suomen Kauppakeskusyhdistyken luokitus) (OPTIO)

Liiketilalaskennassa ovat mukana kaikki kivijalkaliiketilat (oma ovi kadulle) ja kauppakeskusten liiketilat keskusta-alueelta.

Kokonaiselinvoimalaskennassa mukana ovat keskustan ulkopuoliset kaupan keskittymät (ks. oma esittely: Kokonaiselinvoimalaskenta)