ylapalkki

Eikö yrityksellänne ole aikaa tai resursseja hoitaa saatavien hallintaa riittävän tehokkaasti itse? Perinteisten, kasvottomien perintätoimistojen käyttäminenkään ei sovi yrityksenne toimintatapoihin? Kokeile meitä, se kannattaa!

TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy:n puhelimitse hoitama saatavahallinta on tehokas ja samalla asiakaskeskeinen tapa myyntisaamisten kierron nopeuttamiseen. Asiakasystävällisen saatavahallintamme avulla pystytään lisäksi tukemaan yrityksenne positiivisen imagon ylläpitämistä ja vahvistamaan asiakassuhteita entisestään. Samalla palveluhenkinen toimintatapamme opettaa asiakkaitanne maksamaan laskunne ajallaan!

Saatavien hallinta tehdään asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti puhelimitse ja velallisen kanssa neuvotellaan tarvittaessa maksusuunnitelmasta. Tarkoituksena on pyrkiä saamaan maksuliikenne mahdollisimman nopeasti käyntiin ja tällöin usein pienemmissä erissä. Oleellinen osa tehokkuutta syntyy myös siitä, että saatava ei kulje TietoJärjestelmäPalvelun hallinnan kautta kuten tavanomaisissa perintätoimistopalveluissa on kyse.

TietoJärjestelmäPalvelun informaatikko soittaa yrityksenne nimissä asiakkaan yhteyshenkilölle ja neuvottelee maksuaikataulusta asiakkaanne kanssa. Lisäksi puhelun aikana voimme järjestelmällisesti kerätä arvokasta palautetta yrityksenne toiminnasta, tuotteista ja palveluista; nämä seikat voivat myös joskus olla syynä maksun tarpeettomalle viivästymiselle. Asiakkaiden kanssa sovitut maksuaikataulut ja muu raportointi toimitetaan Teille säännöllisesti, ja koko saatavahallinta toteutetaan niin, että pääsette itse mahdollisimman pienellä vaivalla. Perinnästä aiheutuvat kulut voitte veloittaa velallisiltanne tyypillisesti jo pelkästään viivästyskorkojen laskuttamisen muodossa. Laadimme halutessanne myös korkolaskujen tiedot valmiiksi laskutustanne varten.

Ota yhteyttä, sovitaan yhdessä yrityksellenne sopiva saatavien hallinnan ratkaisu!